Taberg

taberg2D.L. Meyer 1757

Taberg (Smålands Taberg) är beläget ca 15 km söder om Jönköping
och syns vida omkring. Det är en malmkropp som bildades för
1,2 miljarder år sedan. Den från början trögflytande massan trängde sig
uppåt men stelnade innan den nådde jordytan. Omgivande bergarter har
sedan eroderats bort och Tabergstoppen reser sig nu ca 100 m över
det för övrigt ganska plana landskapet.

Berget har imponerat i alla tider.Här har man hittat mer än 400
arter blomväxter och ormbunkar. Här möts mellaneuropeiska
växter och fjällväxter. Den sydliga brunbräken möter här den
nordliga grönbräken, två mycket ovanliga ormbunkar på samma
plats.

Taberg har också Sveriges rikaste bestånd av mossor. Här
finns sex utrotningshotade mossarter bl a den långhalsade
nickmossan. Den speciella basiska berggrunden gör att många
sällsynta växter finns här.

I bergets stenbranter speglar sandödlan sina smaragdgröna sidor.
Det är ett värmekrävande och mycket känsligt djur som också är fridlyst.
I Tabergsåns dalgång häckar strömstare och forsärla och ibland också kungsfiskare.

Under vinterhalvåret får bara fladdermöss vistas i gruvorna.
De sover sin vintersömn i bergets 1,5 kilometer vindlande gångar.
Om man väcker en fladdermus i vinterdvala kan den förlora så
mycket energi av stressen att den inte överlever till våren. I och kring
Taberg finns nio fladdermusarter varav sex övervintrar i gruvan.

Redan på 1400-talet började man bryta järnmalm här. Tabergs-
järnet blev snart känt för sin höga kvalitet. ”C’est fer de Takaberg!”
(Det är järn från Taberg!) utropade pistolsmederna i Paris när de
var extra nöjda med ett arbete.

Berget består av titanomagnetitolivinit. Denna speciella bergart
finns bara här och i Rhode Island i USA. De största och sista
brytningarna i Taberg skedde under andra världskriget då Tyskland
var i stort behov av järn.

År 1831 upptäckte geologen N G Sefström grundämnet
vanadin i malm från Taberg. Vanadin är en legeringsmetall som
gör stål hårdare. Planer på att utvinna vanadin dök upp på
1970-talet men sattes aldrig i verket.

Naturskyddsföreningen köpte gruvrättigheterna till Taberg efter en
landsomfattande insamling 1986. Därmed sattes punkt för fortsatt
naturskövling genom gruvdrift, slalombackar med mera.
Området är nu naturreservat.

 

FÖLJ MED PÅ SPÄNNANDE VISNING AV BERGET MED UNIK NATUR,
GRUVGÅNGAR OCH MÄRKLIGA MINERAL.
Besök FLADDERMUSeet och MINERALmuseet i Gruvgården.

TABERGS GRUVGUIDER
ansvarar nu för gruvisningarna
och har färdigställt/sköter Fladdermuseet och Mineralmuseet.
Se hemsidan  www.taberg.info/gruvan

Några röster om Taberg:

 

Smålands Mirakel
Carl von Linné 1741

Kal och skroflig malmklump
Selma Lagerlöf 1892

Taberg är Smålands skalle
Evert Taube 1944

En riksklenod
Nils Dahlbeck 1945

 

 

 

tabesi1b

 

 

tabesi3b

 

 

tabesi4b