Kontakt (Styrelsen)

Kontaktpersoner

STYRELSEN 2019
Bild på styrelsen
Från vänster till höger: David. Lars, Marita och Märta!

Ordförande: Anders Berthling
Bild på ordförande
Jönköping
Tel: 070-543 82 75
berthlinga@gmail.com

Vice ordf.: Märta Svärd

Kassör: David Ekbäck

Sekreterare: Marianne Frick

Ledamot: Lars Lindfors

Ledamot: Marita Melin

Teknisk support hemsida: Bosse Bergenholtz
bosse(at)bergenholtz.se

Fältbiologerna:

Uppdaterat: 2019-07-31