Om Naturskyddsföreningen i Jönköpings län

KRETSEN  bevakar miljö- och naturskyddsfrågor i resp kommun,
bedriver upplysningsverksamhet bl a genom utgivande av medlemsblad,
väcker opinion i väsentliga natur- och miljövårdsfrågor samt bedriver aktiv föreningsverksamhet med föreläsningar, vandringar och studiecirklar.

Kretsarna bildar tillsammans
Naturskyddsföreningen i Jönköpings län (Jönköpings Länsförbund)
som bl a behandlar regionala frågor. (Styrelsen – se nedan).