Kansli Östergötland-Jönköping

Kansli Östergötland-Jönköping är ett samarbete mellan länsförbunden i Östergötland och Jönköpings län.

På kansliet arbetar två verksamhetsutvecklare; Alexander Lindman och Bosse Bergenholtz.

Alexander arbetar i första hand med det som händer i Östergötland och Bosse håller fokus på Jönköpings län.

Verksamhetsutvecklare Jönköpings län

Bosse Bergenholtz
bosse.bergenholtz@naturskyddsforeningen.se
070-260 12 00

Verksamhetsutvecklare Östergötland

Carl Alexander Lindman
carlalexander.lindman@naturskyddsforeningen.se

”Anställda på regionalt kansli verkställer de mål och uppdrag som styrgruppen beslutar för det regionala kansliet, uttryckt i kansliets verksamhetsplan.”

Styrgrupp för kansliet

Barbro Carlberg  barbro.jaxon@gmail.com
Göran Toss  goran.toss@gmail.com
Lars Lindfors  lars.lindfors@naturskyddsforeningen.se
Marianne Frick  marianne.frick@me.com

 

Genomförda kampanjer