Naturskyddsföreningen avbryter medverkan i ”Regional skogsstrategi för Småland”.

Naturskyddsföreningen inbjöds 2017 att delta i framtagandet av Smålands skogsstrategi. Under arbetet försökte vi konstruktivt föra in flera viktiga frågor och aspekter, av vilka några helt avgörande för att vi skulle kunna ställa oss bakom en gemensam strategi. Dessvärre har nu styrgruppen valt att bortse från dessa synpunkter, av vilka några sammanfattats nedan, och dessutom […]

Läs mer