Tyck till om Grön handlingsplan

Vill du vara med och förbättra Länsstyrelsens arbete med naturvård och friluftsliv?
Länsstyrelsens åtgärdsprogram heter Grön handlingsplan, och är nu ute på remiss. Förslaget innehåller tio åtgärder.
Uppdraget är att ta fram regionala åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen, samt åtgärder för att nå friluftsmålen.

Läs mer