Gruvplaner vid Norra Kärr

Lägesrapport Norra Kärr 2017-05-24 —–> pdf-fil