Medlemsnytt

Medlemsnytt är ett nyhetsbrev som sammanställs av styrelse och med lite ojämna mellanrum skickas ut till alla medlemmar i Naturskyddsföreningens kretsar inom Jönköpings län.
De som har en giltig e-post i medlemsregistret får en kopia.
Länsnytt skickas till förtroendevalda.

2023-09-01 Medlemsnytt nr 1, 2023