Bidrag

Hur kretsarna kan söka bidrag från Naturskyddsföreningen finns beskrivet på sidan Projektbidrag på Naturkontakt.

”OM PROJEKTBIDRAG
Projektbidragens syfte är att stötta och stimulera det ideella arbetet i Naturskyddsföreningen. Bidraget kan sökas av kretsar och länsförbund, men projekten får gärna samarbeta med andra. Här hittar du information om olika former av projektbidrag och hur ni kan söka pengar.”

Utöver de bidrag som beskrivs där, finns en möjlighet att söka bidrag direkt från Jönköpings länsförbund.
Ladda hem Jönköpings länsförbunds ansökningsblankett för bidrag till kretsar.