Checklista digitala verktyg

Bakgrund
Projektet Digital mobilisering drivs av Naturskyddsföreningen, Jönköpings Länsförbund.
Fas 2, genomförandefasen, pågick under mars-juni 2022.
Mer om projektets faser hittar du på sidan Rapport från projekt digital mobilisering-analysfasen
Projektledare var Bosse Bergenholtz.

Välj typ av hjälp önskas?
Varje kretsstyrelse fick under genomförandefasen, om de ville, hjälp med att uppdatera sina digitala kanaler (Hemsida, Naturkontakt, Medlemsregister, Kalender och Facebook).
De valde själva vilken sorts hjälp de önskade.
Det gick så klart bra att välja olika alternativ för olika digitala kanaler.
Alternativ 1: Göra helt själv – Den i kretsen som sköter den digitala kanalen gör ändringarna själv, utan hjälp från Bosse.
Alternativ 2: Få hjälp att Göra själv – Den i kretsen som sköter den digitala kanalen får hjälp av Bosse via telefon och fjärrsupport att göra ändringarna själv.
Alternativ 3: Bosse fixar – Den i kretsen som ansvarar för den digitala kanalen ger Bosse behörighet att genomföra ändringarna åt er. Ni väljer vilken information som ska ändras.

Checklistan nedan visar länsförbundets rekommendation till kretsarna.
OBS! Kretsstyrelsen bestämmer själv om de vill följa rekommendationerna eller inte.
Från hösten 2022 kan hjälp med de digitala verktygen fås via verksamhetsutvecklaren.

Checklista digitala verktyg

1. Hemsida (Checklista för hemsides-ansvarig)

Kolla på er hemsida i en mobiltelefon
Öppna er hemsida i en mobiltelefon, kontrollera att det är lätt att hitta det som ni tycker är viktigast att kunna hitta, t ex kontaktuppgifter, arbetsgrupper, program,  aktiviteter, etc.
Kontaktsidan stämmer/Styrelsesidan visar rätt år
Kontrollera att kretsstyrelsens kontaktuppgifter stämmer. Ni väljer själva om ni vill publicera hela eller delar av styrelsen och varje styrelsemedlem ska själv välja om och i så fall med med vilka kontaktuppgifter de ska presenteras. Har ni en sida för styrelsen ska det framgå för vilket år den publicerade styrelsen valdes.
Widgeten Kalender och RSS Nyheter från Länsförbundet.
Till höger på hemsidan (i en dator) eller underst (i en mobil) kan man lägga till widgetar (som är digitala information-boxar som med automatik visar ett förbestämt innehåll)
* Widgeten Kalender kan ställas in så att det visas aktiviteter från endast den egna kretsen, eller valfritt antal kretsars aktiviteter. Det går också att välja antal aktiviteter som visas och kalendern kan läggas till mer än en gång. Varje gång den läggs till väljs unika inställningar för vad som visas.
* Widgeten RSS för ”Nyheter från länsförbundet”. Denna informationsbox visar upp de senaste nyheterna som läggs in på länsförbundets hemsida. Det går att välja att hämta senaste nyheterna från valfri krets (om kretsen publicerar löpande inlägg/nyheter). Se Värnamokretsens hemsida (https://varnamo.naturskyddsforeningen.se/)  ”Nyheter Naturskyddsföreningen Jönköpings län”.
Aktuellt program kan läsas/laddas hem
Har ni ett program ska det finnas tillgängligt att läsa på hemsidan och helst även att ladda hem som pdf-fil.
Länk till egen facebook/instagram
Har kretsen facebook eller instagram ska det på startsidan finnas en länk till den. För den som har en facebook-sida finns en färdig widget att aktivera. För den som har en facebook-grupp finns ingen färdig widget. Då rekommenderas en klickbar bildlänk istället.

2. Naturkontakt (Checklista för Naturkontakt-ansvarig)

Uppgifterna under ”Min sida/Profil” stämmer
Kontrollera att du kan logga in på Naturkontakt och att dina uppgifter på ”Min sida” stämmer.

3. Medlemsregistret Rutger (Checklista för medlems-ansvarig)

Alla förtroendevalda är registrerade
Jämför med protokollet från senaste kretsstämman så att alla styrelsemedlemmar får sitt förtroendeuppdrag registrerat i Rutger.
Kontrollera även att förtroendeuppdraget Natursnoksledare är tillagt på dem.
Kretsen har rätt kontaktinformation
Kontrollera att kontaktinformationen till kretsen stämmer. Kontaktuppgift. Telefonnummer. E-post. Postadress. Faktura-adress.

4. Kalendern (Checklista för kalender-ansvarig)

Jag hittar fliken Aktiviteter under Kretsen.

Logga in i Rutger. Öppna kretsens kontaktsida och se att ni hittar fliken ”Aktiviteter”.

5. Sociala medier/Facebook (Checklista för sociala medier-ansvarig)

Informationen i ”Om” stämmer

Kontrollera att informationen under ”Om” på er facebook-sida stämmer. Där hittar ni bl a länken till er hemsida (kretsens hemsida). Klicka på den.
På en facebook-sida erbjuds fliken ”Om” möjlighet att lägga in en hemsideslänk. En facebook-grupp har inte den möjligheten. I en grupp kan det vara bra att kontrollera att gruppens regler känns uppdaterade. (Redigeras under Gruppinställningar > Namn och beskrivning).