Rapport från projekt Digital Mobilisering – Analysfasen

Analysfasen är avslutad.
Här följer en sammanfattning.

Digital mobilisering – Styrgruppens sammanfattning av analysfasen

Bakgrund
Jönköpings Länsförbunds styrelse har noterat stora olikheter i kommunikationen ut från kretsarna. Hemsidorna har olika utseende och olika kvalité. Facebook-sidor varierar mycket. Styrelsen tror inte att informationen om våra digitala stödsystem är spridd, och att kretsarna inte prioriterar detta område. Styrelsen uppfattar att vi inte kommunicerar ut det arbete som bedrivs inom föreningen på ett optimalt sätt och att flera kretsar inte är närvarande eller aktuella i den ”digitala värden”. Kretsarnas samarbete och samverkan vid kampanjer och aktiviteter borde kunna förbättras.

Därför startade projektet ”Digital mobilisering” som planeras genomföras i tre steg:
Analysfasen
– för att få kunskap om nuläget. Är vår oro som skissas ovan korrekt?
Genomförandefasen
– tar de första stegen utifrån resultaten i analysfasen, för att bistå med det som är mest akut och höja lägstanivån för kretsarnas digitala kanaler, samt för att lägga en grund för förvaltningsfasen.
Förvaltningsfasen
– för att under ca två år praktiskt och konsekvent understödja kretsarna löpande med det som analys- och genomförande-fas kommit fram till samt utveckla samarbetsformer.

Styrgruppens slutsatser från rapporten från analysfasen:
Utbildning och support
Kretsarna behöver och efterfrågar utbildning, ”tips och tricks”, supportfunktion och manualer.
Ensamarbete (som t.ex. webbredaktör) är en risk för framtiden
De personer som sköter och kan ”digitala plattformar” är ensamma i sin krets. Detta är en stor risk!
Kretsarna efterfrågar en ”resursperson” att skicka material till.
Olika bedömningar och val
Bedömningen av nyttan av olika funktioner – t.ex. kalenderfunktionen – varierar stort.
Analysrapporten visar att detta beror på väldigt olika kunskapsnivåer samt tidsbrist / ”personalbrist”.
”Någon” kan hemsidan men jobbar inte med övriga system.
Kretsarna efterfrågar utbildning/information, uppdaterade manualer och även en supportfunktion.

Nästa steg – Genomförandefasen
Under våren jobbar vi på en bredare front.
Vi inbjuder till ett antal utbildningar i de olika systemen, men ger också individuellt stöd vid behov.
Vi uppgraderar och utvecklar en ”lägstanivå” på hemsidorna.
Under genomförandefasen arbetar vi så nära Rikskansliet som möjligt, både vad gäller kretsarnas önskemål om enkla manualer men även genom kunskapsutbyte som kan gagna hela föreningen.
Före semesterperioden tas beslut om inriktningen på förvaltningsfasen.

Arbetshypotesen för en förvaltningsfas
Vi fortsätter med utbildning parallellt med en praktisk supportfunktion under ca två år.
Vi startar utveckling av länsövergripande samarbeten, exempelvis för att få hit föreläsare, starta skogsnätverk eller liknande.
Vi tror att detta arbete bör ligga på Länsnivå för att få en större känsla av samhörighet, närhet och lokal förankring.

Styrgruppen för Digital mobilisering
Marianne Frick, Lars Lindfors, Simon Söderstedt

Hela rapporten: Rapport Digital Mobilisering – Ver 2.0

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.