Projekt Mer Ekologiskt

Projektet 

Region Jönköpings län har beviljats bidrag för ett projekt, ”Mer ekologiskt i Jönköpings län” för att synliggöra ekologisk matproduktion i regionen. Samarbetspartner i projektet är Länsstyrelsen i Jönköpings län, Föreningen Refarm Linné och Naturskyddsföreningen Jönköpings länsförbund. Det här är en kortare information från uppstartsskedet av projektet och det kommer att ta form vartefter planeringen fortskrider.

Syfte

Syftet med projektet är att synliggöra och skapa medvetenhet om den ekologiska produktionen i Jönköpings län – dess fördelar och påverkan på biologisk mångfald, klimat och miljö. Målet med projektet är att under projekttiden ha genomfört minst en kunskaps- eller kompetenshöjande insats i form av studiebesök, föreläsning eller workshop i alla länets kommuner och att inom alla länets kommuner erbjuda olika möjligheter för konsumenter att möta producenter, få information kring ekologiska produkter och dess mervärden för biologisk mångfald, klimat, miljö och hälsa.
Projektet består i att genomföra studiebesök på länets ekologiska gårdar, föreläsningar, workshops och utbildningar för kommun- och regionsanställda, politiker och skolor ska projektet bidra till att öka kunskapen och efterfrågan på ekologiska livsmedel som produceras och /eller förförädlas i Jönköpings län.

Planering

Planeringen för olika aktiviteter har börjat ta form och slutdatum för projektet är den 5 april 2025. Det ska tas fram ett kortfattat informationsmaterial i form av en flyer som kan användas vid kommande arrangemang.
Refarm Linné arbetar med frågor kring livsmedel och hållbarhet och bland annat så utbildar de måltidspersonal och har också haft projekt med barn och ungdomar kring lokal odling. En tanke är att intressera kommunerna för utbildningar i ämnet.

September
9–10 sep – synliggöra projektet och de ekologiska gårdarna som är med på Gårdsrundan. Se gårdar som är med längst ner i dokumentet.
Öppna Ekogårdar 16–17 sep – vilka gårdar i länet håller öppet?
23 sep – Eko dagen – möjlighet att visa upp ekologiska produkter från länet i samband med det småländska pizzamästerskapet.

Oktober
v. 40 – ekofrukost är temat för Naturskyddsföreningens vecka. Projektet ska försöka hitta en skola som kan erbjuda ekofrukost och då också bjuda in elever, föräldrar, politiker och tjänstemän i den kommunen till en föreläsning om ekologisk mat. Fungerar det bra så är tanken att försöka få bredare genomslag nästa år genom att utarbeta ett koncept.

Vidare
Framåt ska ett påverkansarbete gentemot politiker genomföras genom att erbjuda föreläsningar, kanske i formen som nämns ovan, samt studiebesök erbjudas. Kretsar som idag arbetar med fokus på ekologisk matproduktion skulle kunna samordna sitt arbete med projektets kommande aktiviteter.

Naturskyddsföreningens roll

Det är lite kort planeringstid men ett tips är att vid öppna ekogårdar 9–10 september kontakta en deltagande gård och höra om den lokala kretsen kan få komma, visa upp sig och tala för ekologisk matproduktion. Lista över deltagande gårdar finns nedan.

Kontakt har tagits med Naturskyddsföreningen riksorganisation för en föreläsningsturné om ekologisk mat under vintern. Närmare besked kommer men här kan kretsar anmäla intresse för att vara värd för en föreläsning i den egna kretsen.
Vartefter planeringen fortskrider så kommer mer information.

Besöksmål under Gårdsrundan med ekologisk produktion/förädling

Kålgårdens svampodling och gårdsbutik
Västra Holmgatan 48, Jönköping (odlar ostronskivling i ekologisk kaffesump)

Odensjö Östergård Gårdsbutik
Odensjö Östergård 2, Jönköping (ekologiskt nötkött)

Rudubodens Alternativodling
Rudu 23, Huskvarna (försäljning av KRAV-märk äppelmust, rotsaker, frukt)

Säby Gård AB
Säby Gård, Huskvarna (försäljning av KRAV-märkt nöt- och lammkött, korv)

Adelövs Gård
Adelövs gård 2, Tranås (ekologisk kyckling och nötkött)

Hattsjöhult
Hattsjöhult, Norrgården 2, Grimstorp (ekologisk gård, försäljning av grönsaker)

Fobo Eksjö/Nässjö lokalförening
Kvarnarps gård, Eksjö (visningsträdgård, odling och försäljning av eko-grönsaker)

Hulténs Eko Grönsaker
Sunnerby Norregård 2, Vrigstad (odling och försäljning av ekologiska grönsaker)

Jussö Ekogård
Jussö Gård 3, Skillingaryd (ekologisk äggproduktion)

Enets Marmeladeri & Cafe
Fröset Enet, Värnamo (ekologisk sylt, marmelad m.m. café)

Väderås Eko Lamm
Dannäs Väderås 1, Forsheda (ekologisk lammproduktion)

Tips

Föreläsning i Jönköping om hållbar konsumtion 24 oktober.
https://bibliotek.jonkoping.se/sv/event/h%C3%A5llbar-konsumtion-vad-f%C3%A5r-vi-till-middag/3b2c1a86-245b-4ed4-8b16-68c9e88f3ef0

Lite statistik
https://jordbruketisiffror.wordpress.com/2020/12/13/ar-1919-var-andelen-akermark-av-landarealen-13-i-jonkopings-lan/

Projektets egen sida

Mer ekologiskt i Jönköpings län-Utveckling i Jönköpings län (rjl.se)