Klimatgruppen

Klimatnätverket Jönköping län

Klimatnätverket samlar klimatintresserade i länet.

Nätverket finns som en nyhetslista och en facebookgrupp.

Klimatnätverket Jönköpings län | Facebook

Kontakta verksamhetsutvecklaren för att komma med i nyhetsbrevet för klimatnätverket.

 

 

 

 

Tidigare hette det klimatgruppen

Målen för klimatgruppens verksamhet är:

  • Att länets kommuner och region arbetar systematiskt för att minska utsläppen av växthusgaser till en nivå som motsvarar vad som krävs för att nå parisavtalets 1,5-gradersmål.
  • Att skapa en stark folkopinion för ett ambitiöst klimatarbete.

Läs mer om mål och arbetsmetoder i vårt strategidokument, Mål och arbetsmetoder för länsförbundens klimatgrupp.
Hur kan vi påverka politiker och tjänstemän i kommunerna till ett systematiskt arbete för att snabbt minska klimatutsläppen? Ett sätt kan vara att helt enkel be att få prata med dem om detta. Här är ett exempel på diskussionsunderlag som kan ligga till grund för ett sådant första samtal. I detta utvecklas bland annat vad ett systematiskt arbetssätt bör omfatta. Det innehåller också några viktiga frågor att ställa till kommunen.

Dokument